SIMPLE

 • SIMPLE szykuje się do skoku

  Przemysław Gnitecki Prezes Zarządu SIMPLE S.A. w rozmowie z dziennikarzem Gazety Parkiet mówił o nowych, własnych rozwiązaniach oferowanych w chmurze, planowanej wypłacie dywidendy oraz konsolidacji branży IT.

 • SIMPLE wdroży zintegrowany system informatyczny dedykowany uczelni za ponad 2 mln zł

  Do grona ponad 80 szkół wyższych, które wybrały rozwiązanie firmy SIMPLE dołączyła również Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. W ramach zawartego kontraktu Spółka dostarczy i wdroży zintegrowany system informatyczny zarówno w części dziekanatowej, jak i administracyjno-zarządczej o łącznej wartości przekraczającej 2 mln zł. To już kolejny kontrakt z publicznego rynku edukacyjnego pozyskany przez Spółkę w ciągu ostatnich kilku tygodni.
 • SIMPLE.ERP w STOMIL BYDGOSZCZ

  simplelogonoweBydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil" S.A., jeden z liderów i uznany producent wyrobów gumowych na rynku krajowym i zagranicznym, wybrał oprogramowanie SIMPLE.ERP do zwiększenia efektywności realizowanych zleceń produkcyjnych, usprawnienia procesów handlowych oraz automatyzacji sprawozdawczości.

 • STALPROFIL S.A. realizuje inwestycje budowlane z wykorzystaniem SIMPLE.ERP

  STALPROFIL S.A. oddział w Zabrzu (wcześniej ZRUG ZABRZE) wykonawca robót budowlano – montażowych w zakresie inwestycji gazowniczych, kontroluje i podnosi efektywność realizowanych projektów z SIMPLE.ERP.
   
 • System SIMPLE.ERP w największym w kraju banku krwi

  Spółka SIMPLE z sukcesem przeprowadziła i ukończyła kompleksowe wdrożenie systemu ERP, realizując tym samym kolejny kontrakt w sektorze publicznego rynku zdrowia. 

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wybiera sytem ERP SIMPLE.EDU

  Dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP SIMPLE.EDU to przedmiot kontraktu Simple SA, który spółka zawarła w wyniku postępowania przetargowego w piątek 19 lipca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Wartość kontraktu to 5,53 mln zł brutto. Termin zakończenia wdrożenia przewidziano na 31 października 2021 r.

 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o wdrożeniu Regionalnej Platformy Danych

  Rynek Zdrowia, miesięcznik adresowany do opiniotwórczych kręgów środowiska medycznego na łamach wrześniowego wydania poruszył temat regionalnych wdrożeń informatycznych, a w tym wdrożenia Regionalnej Platformy Danych realizowanego przez SIMPLE S.A. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
 • Zarządzanie finansami projektu – dlaczego Excel to za mało

  W dzisiejszych czasach prowadzenie biznesu opiera się na sprawnym zarządzaniu danymi. W przypadku działalności o profilu projektowym ich właściwe gromadzenie i bieżąca analiza jest podstawą efektywnego realizowania każdego zlecenia. Wiele firm wykorzystuje do tego celu jedynie możliwości Excela, ale czy są świadome ograniczeń i zagrożeń jakie się z tym wiążą?

 • Zoptymalizuj budowę planu kont - usprawnij ewidencję zdarzeń gospodarczych i obsługę sprawozdawczości

  Optymalnie zbudowany plan kont to podstawowe narzędzie każdej organizacji, umożliwiające nie tylko realizację wymogów związanych ze sprawozdawczością urzędową, ale przede wszystkim zapewniające sprawne przeprowadzenie analiz biznesowych, kluczowych w procesie zarządzania i podejmowania decyzji. W związku z ustawowymi zmianami obsługi sprawozdań w wersji elektronicznej warto zastanowić się nad optymalizacją budowy planu kont.
 • ZRUG ZABRZE usprawnia realizowane inwestycje budowlane za pomocą SIMPLE.ERP!

  simplelogonoweZRUG ZABRZE, wykonawca robót budowlano – montażowych w zakresie inwestycji gazowniczych, wybrał oprogramowanie SIMPLE.ERP do podniesienia efektywności realizowanych procesów.