Nowe rozwiązania zrewolucjonizują sposób podejmowania decyzji biznesowych, dając możliwość analizy aż 80% danych, które obecnie są poza zasięgiem tradycyjnych metod przetwarzania.

 
Firma IBM powołała pierwszy na rynku dział usług biznesowych koncentrujący się na wdrożeniu rozwiązań kognitywnych. Bazując na projektach wykorzystujących zaawansowaną analitykę biznesową i platformę superkomputera IBM Watson, ponad dwa tysiące ekspertów IBM będzie doradzać firmom, jak wprowadzić kognitywny model biznesu w organizacji. Era kognitywna to nowy etap w przetwarzaniu danych i wyciąganiu wniosków pozwalających rozwiązywać problemy biznesowe, zanim się pojawią.
Nasza współpraca z klientami z różnych branż pokazuje, że przetwarzanie kognitywne otwiera przed firmami zupełnie nowe perspektywy – mówi Bridget van Kralingen, senior vice president, IBM Global Business Services. – Klienci zdają sobie sprawę, że chociaż zbierają i analizują więcej danych niż kiedyś, to 80 procent z informacji dostępnych w postaci obrazów, nagrań, postów z mediów społecznościowych czy wzorów chemicznych, pozostaje poza zasięgiem tradycyjnych metod przetwarzania. Rozwiązania kognitywne umożliwiają analizę tych danych.
Z myślą o tych wyzwaniach, IBM powołał do życia dział Cognitive Business Solutions. Jego konsultanci zajmują się oceną gotowości firmy do wdrożenia najbardziej efektywnych rozwiązań, przez co cały proces nie generuje wysokich kosztów.

Przykłady:

dla wiodącej firmy w handlu detalicznym IBM stworzył rozwiązanie, które analizuje dane klientów zestawiając je z informacjami płynącymi z otoczenia - prognozą pogody czy badaniem nastrojów społecznych - aby przewidzieć zmiany w popycie na dane produkty i doradzać w kwestii polityki cenowej.


firma ubezpieczeniowa wykorzystuje możliwości Watsona w zakresie języka naturalnego do udzielania odpowiedzi na pytania klientów w kanale online.

korzystając z doradztwa Watsona, lekarze mogą dobierać sposoby leczenia raka dostosowane do genomu danego pacjenta. w bankowości na podstawie danych o sytuacji życiowej klienta, doradcy są w stanie zaproponować indywidualny plan oszczędzania i inwestycji

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez IBM Institute for Business Value wśród 5000 przedstawicieli kadry kierowniczej, firmy widzą konieczność zastosowania rozwiązań kognitywnych, będących w stanie inteligentnie przyswajać i przetwarzać informacje oraz uczyć się. Prawie co trzeci menadżer z branży ubezpieczeniowej wskazuje, że informacje, którymi dysponuje, nie mają odpowiedniej jakości i nie są kompletne. Z kolei 60 procent zarządzających z branży handlu detalicznego twierdzi, że ich organizacje nie mają narzędzi niezbędnych do zapewnienia klientom satysfakcjonujących spersonalizowanych ofert. Podobne problemy dostrzegają zarządzający w obszarze służby zdrowia – w przypadku ponad połowy z nich, brak możliwości wykorzystania dostępnych informacji ogranicza ich pewność podejmowania strategicznych decyzji.

Prawie wszyscy przedstawiciele tych trzech branż deklarują, że chcą zainwestować w rozwiązania oparte o systemy kognitywne w ciągu najbliższych pięciu lat. Widzą jednak dla nich bariery – niedostatki umiejętności i wiedzy technicznej są większymi przeszkodami niż obawy o bezpieczeństwo, prywatność czy dojrzałość technologii.

Według IDG, ponad połowa klientów biznesowych będzie korzystać z rozwiązań kognitywnych do końca 2018 roku. Już dziś powstają zabawki, które zachęcają najmłodszych do poznawania świata, współpracujące z superkomputerem IBM Watson. Rozwiązania mogą też być stosowane w edukacji, by oszacować, którzy studenci mogą mieć kłopoty z ukończeniem studiów, by zawczasu wesprzeć ich w przyswajaniu wiedzy. Era kognitywna to też bardziej przyjazne miasta, umożliwiające mieszkańcom szybki dostęp do informacji. Prostota i intuicyjność rozwiązań, a także możliwość reagowania z wyprzedzeniem, to główne zalety rozwiązań kognitywnych, a w biznesie ich wpływ będzie najbardziej widoczny.
Dziś wydaje nam się nieprawdopodobne, że kiedyś można było podejmować ważne decyzje biznesowe bez metodycznego wykorzystywania wszystkich dostępnych danych – mówi Stephen Pratt, global leader, IBM Cognitive Business Solutions. – Transformacja biznesu w ciągu najbliższej dekady będzie miała fundamentalny charakter, zwłaszcza, że systemy kognitywne dysponują nowymi algorytmami uczenia się. Dla klientów oznacza to, że uzyskają kolejne źródło przewagi konkurencyjnej.
Nowy dział będzie w dużej mierze oparty o wykorzystanie zasobów środowiska IBM Watson, w którego rozwój firma zainwestowała już miliard dolarów. Do końca roku IBM przeszkoli też 25 tysięcy swoich konsultantów i specjalistów w obszarze rozwiązań kognitywnych.

Źródło: IBM

itbook.pl to otwarty katalog firm. Polityka prywatnosci | Regulamin