Comarch jako jedyny z czterech największych producentów systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem zwiększył swój udział w krajowym rynku tych rozwiązań. Według raportu „Poland Enterprise Application Software Market Analysis and 2021 Vendor Shares” - przygotowanego przez firmę analityczną IDC - Comarch posiada 22,5 procent rynku i jest największym polskim dostawcą systemów ERP. Udziały pozostałych trzech firm informatycznych zmniejszyły się w porównaniu do roku 2020.

 
Analitycy z IDC oszacowali, że całkowita wartość rynku rozwiązań informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem w Polsce w 2021 roku wynosiła 333,6 mln USD, czyli o 8,5 procent więcej niż w 2020 roku. W raporcie czytamy, że „rynek aplikacji dla przedsiębiorstw w Polsce kontynuował wzrost w 2021 r., ponieważ organizacje przyspieszyły działania w zakresie transformacji cyfrowej w odpowiedzi na zakłócenia biznesowe spowodowane pandemią COVID-19”.

Tak rozwija się polski rynek IT


Autorzy raportu „Poland Enterprise Application Software Market Analysis and 2021 Vendor Shares” wskazują w dokumencie, że od dwóch lat (2020-2021) polski rynek informatyczny zmienia się dynamiczniej niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ stale rośnie zapotrzebowanie na zakup systemów informatycznych do zarządzania procesami w przedsiębiorstwach. Katalizatorem, który w 2021 roku przyspieszył digitalizację firm, była trwająca pandemia COVID-19 oraz utrzymujące się obostrzenia sanitarne. Przedsiębiorstwa musiały mierzyć się w nowymi wyzwaniami związanymi z utrudnieniami w prowadzeniu sprzedaży, przerwanymi łańcuchami dostaw oraz brakiem komponentów. Dodatkowo firmy musiały dostosowywać swoje systemy informatyczne do nowych wymogów prawnych wprowadzanych przez ustawodawcę.

Do utrzymania ciągłości działania i radzenia sobie z potencjalnymi zagrożeniami firmy chętniej niż rok wcześniej decydowały się na zakup narzędzi informatycznych do zarządzania procesami logistycznymi, sprzedażowymi i produkcyjnymi a także relacjami z klientami. Analitycy IDC zauważyli również wzrost zainteresowania technologią sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML). Przedsiębiorcy przekonują się do korzystania z systemów ERP wyposażonych w algorytmy AI, aby zautomatyzować jak największą liczbę miękkich procesów z obszaru m.in.: finansowo-księgowego, obsługi zgłoszeń serwisowych i reklamacji czy nawet zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw.

Dane przedstawione przez analityków IDC pokazują też wzrost zainteresowania rozwiązaniami w modelu chmurowym: „Strategie cloud-first nie są jeszcze powszechne w Polsce, a IDC szacuje, że 67 % inwestycji w segmencie aplikacji korporacyjnych w 2021 r. dotyczyło rozwiązań on-premises. Jednak przed pandemią udział ten wynosił 76 %”.

Wnioski analityków z IDC potwierdzają wyniki sprzedaży systemów Comarch klasy ERP w modelu chmurowym. W 2021 roku zafakturowana marża na tego typu produktach była większa o ponad 30 procent niż w 2020. W tym roku ta sprzedaż rośnie jeszcze dynamiczniej i w pierwszym półroczu wzrost wyniósł ponad 40 procent – mówi Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes Comarch i dyrektor Sektora ERP.


Przedsiębiorcy coraz chętniej decydują się na zakup rozwiązań chmurowych lub przeniesienie swoich systemów do środowiska cloud z kilku przyczyn, m.in.: dostęp do ogromnych zasobów i możliwości obliczeniowych oraz wielu aplikacji informatycznych, przystępność cenowa, bezpieczeństwo danych oraz gwarancja dostępności do najnowszej wersji oprogramowania, dzięki czemu system jest zawsze zgodny z aktualnymi przepisami prawa – dodaje Zbigniew Rymarczyk.


Comarch w swojej ofercie posiada szereg systemów, które są przygotowane do obsługi nowych przepisów prawnych m.in.: pakietu rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu, uruchomienia Krajowego Systemu e-Faktur czy rozszerzenia raportowania według standardów ESEF (Jednolity Europejski Format Raportowania z ang. European Single Electronic Format).

Adresowanie zmian w przepisach to „must have” i oczywiście inwestujemy w to, aby dać bezpieczeństwo naszym klientom. Jednak nasze systemy rozwijamy też w wielu innych ważnych obszarach – AI, RPA, e-commerce i omnichannel – bo rola systemów ERP rośnie i obejmuje coraz nowsze obszary. Nasze systemy są na to odpowiedzią już teraz i będą też w przyszłości – podkreśla Zbigniew Rymarczyk.


Szeroka oferta systemów klasy ERP przekłada się na wyniki finansowe. W pierwszym półroczu 2022 roku wielkość sprzedaży produktów oraz usług Comarch do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wzrosła o ponad 24 procent, czyli o 25 mln złotych i osiągnęła wartość prawie 130 mln złotych.

Najwięksi gracze na rynku systemów ERP

Elastyczność i możliwość dostosowywania portfolio do zmieniających się warunków rynkowych, rozbudowana sieć firm partnerskich oraz zdywersyfikowane portfolio produktów i usług to kilka elementów, które autorzy raportu wskazują jako podstawy bardzo dobrej kondycji Comarch w segmencie systemów ERP.

W 2021 roku Comarch zwiększył sprzedaż do sektora małych i średnich przedsiębiorstw o 11,5 procent. Taki wynik dał firmie pozycję największego polskiego dostawcy systemów ERP na krajowym rynku oraz drugie miejsce w zestawieniu producentów, uwzględniającym firmy zarówno polskie, jak i zagraniczne. Z roku na rok Comarch zwiększa swój udział w polskim rynku rozwiązań informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem, konkurując głównie z międzynarodowymi dostawcami, takimi jak SAP czy Oracle. Według badania IDC przychody Comarch w segmencie systemów ERP w większości generowane są przez małe i średnie przedsiębiorstwa (100 – 499 pracowników), podczas gdy rozwiązania SAP są kojarzone głównie z rynkiem dużych korporacji. Rozwiązania Comarch cieszą się też największym zainteresowaniem wśród polskich start-upów.

Od kilku lat udział Comarch w segmencie systemów klasy ERP w Polsce rośnie, przy jednoczesnych spadkach pozostałych producentów z pierwszej czwórki. To efekt konsekwentnie realizowanej strategii, której filarami są dywersyfikacja produktów i usług, rozbudowa oferty usług chmurowych, powszechne zastosowanie technologii sztucznej inteligencji i robotyzacji w systemach a także działalność na rynkach zagranicznych oraz nakłady na prace R&D. Tworzenie nowych produktów i inwestowanie w rozwój istniejących już systemów pozwala nam na dopasowanie oferty do potrzeb przedsiębiorców, a często nawet je wyprzedzać – podsumowuje Zbigniew Rymarczyk.


Pandemia gwałtownie przyspieszyła zmiany, o których wiedzieliśmy, że nadejdą, ale nie spodziewaliśmy się, że nastąpi to tak szybko. Nadszedł świat digital-first, a wraz z nim potrzeba nowoczesnych, modułowych i inteligentnych aplikacji. Którzy dostawcy najlepiej poradzili sobie podczas pandemii i zwiększyli swoje udziały rynkowe? To byli ci, którzy wykazali się umiejętnością skutecznego przewidywania przyszłych trendów i którzy jeszcze przed wybuchem pandemii z powodzeniem wspomagali swoich klientów w realizacji programów cyfrowej transformacji zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw - mówi Wiktor Markiewicz, starszy analityk naukowy w IDC EMEA.

 
Źródło: www.comarch.pl

itbook.pl to otwarty katalog firm. Polityka prywatnosci | Regulamin