Inwestycje w technologie cyfrowe są priorytetem dla dyrektorów finansowych
Według nowego badania Oracle prawie 85% liderów branży usług finansowych i użytkowników systemów ERP twierdzi, że modernizacja operacji finansowych jest niezbędna do konkurowania na rynkach globalnych.

 

Dyrektorzy finansowi w bankach i instytucjach ubezpieczeniowych muszą radzić sobie z wieloma wyzwaniami – poczynając od inflacji, po ograniczenia w łańcuchu dostaw i wymagania regulacyjne, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności i rentowności. Według nowego badania IDC sponsorowanego przez Oracle, wyzwania te wymuszają większe inwestycje w zaawansowane technologie.

W najnowszym raporcie IDC „Business Brief, Road Map to Driving Finance Transformation in the Office of the CFO” czytamy, że 84,5% respondentów badania zgadza się, iż modernizacja operacji finansowych będzie niezbędnym elementem do konkurowania na rynkach lokalnych, regionalnych i globalnych. Kolejne 77,8% liderów uważa, że systemy finansowe w ich organizacji muszą się zmienić, a ponad 75% stwierdziło, że już inwestuje w modernizację finansów.

Wyniki badań IDC wykazały, że zdecydowana większość instytucji finansowych chce mieć dostęp do zintegrowanych systemów wspomagających ich działalność i możliwość operowania na danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego" - powiedział Jason Wynne, wiceprezes ds. ryzyka i finansów w Oracle Financial Services. "Aby naprawdę zmodernizować operacje finansowe, dyrektorzy finansowi i informatycy będą musieli traktować transformację cyfrową jako cykl życiowy, a nie jednorazowy bilet do miejsca docelowego. Muszą już teraz dokonać inwestycji w technologie, które wykorzystują najnowsze innowacje i umożliwiają efektywne wykorzystanie danych ich organizacji.


Badanie potwierdza, że działy finansowe wymagają dziś bardziej zaawansowanych i innowacyjnych technologii, ale rynek również odzwierciedla tę potrzebę. Światowy rynek aplikacji finansowych osiągnął 37,5 mld USD w 2021 r., a inwestycje są stymulowane przede wszystkim przez adaptację chmury, w celu uzyskania bardziej wydajnych i skutecznych procesów zarządzania finansami. Technologie takie jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i automatyzacja mogą zapewnić elastyczność, oszczędność kosztów i strategiczny wgląd w działalność organizacji.

Respondenci wymieniają również kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) jako czynniki skłaniające działy finansowe do sprawowania bardziej strategicznej roli w organizacji. Ponadto inwestorzy wywierają coraz większą presję na organizacje, aby uwzględniały czynniki ESG w swoich działaniach. Transformacja finansowa może pomóc w poprawieniu widoczności działań ESG w organizacji i przyspieszyć raportowanie, które jest konieczne dla spełnienia wymagań dotyczących zgodności z przepisami i przekazywania aktualnych informacji o działaniach związanych z ESG.

Oczywiste jest, że rozproszone zarządzanie danymi w dziale finansowym jest nieefektywne i powoduje wzrost kosztów operacyjnych. Ponad połowa (56%) respondentów stwierdziła, że musi pilnie zmniejszyć koszty zbierania, korygowania i uzgadniania bieżących danych. Kolejne 44% liderów finansowych stwierdziło, że widzi znaczne możliwości poprawy sposobu zarządzania danymi finansowymi, a 38,2% wymieniło niespójne dane jako barierę dla poprawy działalności biznesowej.

Instytucje finansowe ujawniły, że są skłonne inwestować w automatyzację i uczenie maszynowe w celu usprawnienia kluczowych procesów finansowych. Zdecydowana większość (81%) liderów finansowych stwierdziła, że byłaby skłonna zapłacić więcej za architekturę cloud-native, obejmującą mikroserwisy i kontenery. Technologia ta ułatwia przenoszenie danych między dostawcami chmury, wdrażanie usług tworzonych na różnych platformach, a także unikanie przestojów. Modernizując finanse do architektury chmurowej, instytucje finansowe mogą drastycznie obniżyć całkowity koszt operacji i zwiększyć elastyczność, aby sprostać nowym wymaganiom rynku.

W miarę jak instytucje finansowe odbudowują swoją działalność po pandemii, nadal poszukują aplikacji opartych na chmurze, które mogą mieć transformacyjny wpływ na ich wynik finansowy", powiedział Kevin Permenter, dyrektor ds. badań w dziale aplikacji finansowych IDC. "Dyrektorzy finansowi i ich zespoły będą musieli bardziej stymulować modernizację finansów w swoich organizacjach, aby sprostać zmianom makroekonomicznym, które kształtują tę dynamiczną branżę.


Źródło: www.oracle.com/pl

itbook.pl to otwarty katalog firm. Polityka prywatnosci | Regulamin