Firma Oracle rozszerzyła funkcje sztucznej inteligencji (AI) w rozwiązaniu Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud i Oracle Enterprise Performance Management (EPM) Cloud. Najnowsze funkcje oparte na automatycznym uczeniu to m.in. asystent raportujący wydatki, cyfrowy asystent ds. zarządzania projektami, zaawansowane mechanizmy kontroli finansowej oraz zarządzanie łańcuchem dostaw oparte na projektach.Firma Oracle cały czas spełnia nadzieje pokładane w jej innowacjach finansowych — powiedział Rondy Ng, wiceprezes Oracle, szef działu aplikacji. „Nasza kompleksowa strategia AI realizowana przez ciągłe aktualizacje produktów zapewnia szybkie wdrożenie i natychmiastowe wyniki biznesowe. Dzięki temu działy finansowe i operacyjne są na bieżąco z technologią i zachowują przewagę nad konkurencją.

Już ponad 6 tys. przedsiębiorstw z 112 krajów i 23 sektorów gospodarki wybrało rozwiązanie Oracle ERP Cloud jako podstawę do stworzenia kompleksowej, innowacyjnej i bezpiecznej platformy finansowej. Dzięki rozwiązaniu Oracle firmy dowolnej wielkości mogą szybko i łatwo korzystać z najnowszych funkcji w dziedzinie sztucznej inteligencji, asystentów cyfrowych, przetwarzania języka naturalnego, łańcucha bloków (blockchain) oraz Internetu Rzeczy w celu zwiększania wydajności pracy, obniżania kosztów i usprawniania mechanizmów kontroli.
Najnowsze funkcje oparte na automatycznym uczeniu zwiększają wydajność i dokładność procesów biznesowych oraz ich zgodność z przepisami, dzięki czemu działy finansowe i operacyjne mogą poświęcić więcej czasu na strategiczne inicjatywy przyczyniające się do rozwoju firmy. Innowacje te to m.in.:

  • Asystent raportujący wydatki: Usprawnia przetwarzanie raportów o wydatkach poprzez automatyczne tworzenie, klasyfikowanie i dopasowywanie pozycji wydatkowych. Użytkownicy mogą kontaktować się z asystentem przez zaawansowany interfejs głosowy lub po prostu wysyłać do niego kopie rachunków za pośrednictwem poczty elektronicznej, sms-ów lub narzędzi Slack czy Microsoft Teams.
  • Cyfrowy asystent ds. zarządzania projektami: Natychmiast dostarcza aktualne informacje o statusie projektu oraz umożliwia użytkownikom aktualizację czasu i postępu w wykonywaniu zadań za pomocą asystenta cyfrowego. Asystent cyfrowy uczy się na podstawie poprzednich wpisów, danych dotyczących planowania projektu oraz ogólnego kontekstu i na tej podstawie dostosowuje interakcje i inteligentnie rejestruje kluczowe informacje o projekcie.
  • Zaawansowane mechanizmy kontroli finansowej: Zapewniają ciągłą analizę transakcji, ustawień i konfiguracji w celu automatyzacji audytów oraz zapobieganiu wyciekom finansowym. Rozwiązanie to stosuje samouczące się algorytmy, aby porównywać najważniejsze zmiany konfiguracji i transakcje z biblioteką sprawdzonych reguł. Używa też technik analizy danych, aby przekierowywać incydenty do analityków w celu ich śledzenia, badania i zamykania.
  • Zaawansowana kontrola dostępu: Automatyzuje analizę bezpieczeństwa użytkownika za pomocą technik AI w celu ochrony danych biznesowych przed wewnętrznymi zagrożeniami i oszustwami. Rozwiązanie wykorzystuje algorytmy analityczne, aby w dokładny i rzetelny sposób oceniać naruszenia zasad ukryte wśród złożonych, rekurencyjnych i dynamicznych konfiguracji zabezpieczeń. 
  • Inteligentne zarządzanie dostawcami: Integracja Oracle z DataFox wzbogaca profile dostawców o wyszukiwane przez AI i zatwierdzane dane firm, aby umożliwić odpowiednią ocenę i klasyfikację dostawców.
Poprzednie innowacje w Oracle ERP Cloud oparte na automatycznym uczeniu to m.in.:
  • Inteligentne płatności umożliwiające przedsiębiorstwom obniżanie kosztów i budowanie silniejszych relacji z najważniejszymi dostawcami poprzez korzystanie z aktualizowanych na bieżąco profili dostawców i danych na temat ryzyka.
  • Inteligentne zarządzanie wydajnością, które pozwalają odkryć trudne do zauważenia wzorce danych. Dzięki temu firma może uzyskać we właściwym czasie użyteczne, kontekstowe informacje analityczne umożliwiające podejmowanie lepszych i przynoszących większe korzyści decyzji finansowych i operacyjnych.
  • Inteligentna automatyzacja procesów, która pozwala zautomatyzować pracochłonne czynności. Dzięki temu firmy mogą skierować pracowników do wykonywania bardziej strategicznych i dających większą satysfakcję zadań.
Źródło: www.oracle.com/pl

itbook.pl to otwarty katalog firm. Polityka prywatnosci | Regulamin