Instytucje zajmujące się funduszami unijnymi opublikowały harmonogramy konkursów na rok 2019. W większości województw będą środki pozwalające na informatyzację firm, ale ich pozyskanie będzie wymagało spełnienia określonych warunków.
 

 
Przygotowania można zacząć odpowiednio wcześnie, gdyż planowane nabory to kolejne edycje konkursów znanych z poprzednich lat.

Najwięcej dotacji z UE w regionachzstycyjnych” projektów nie będzie. Są natomiast nabory, w których zakup systemu ERP musi być elementem szerzej zakreślonych innowacyjnych zmian w firmie.

Przedsiębiorcy ze wschodnich województw (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) mają również do dyspozycji Program Operacyjny Polska Wschodnia, a w nim planowany na 2019 rok nabór zakładający wsparcie innowacji w produkcji.

Kto pierwszy na dotacje?

Początek roku, zgodnie z przedstawionymi harmonogramami, zapowiada się bardzo intensywnie. Już na przełomie 2018 i 2019 roku otwarte są cztery nabory do konkursów unijnych pozwalające na zakup sprzętu IT i oprogramowania (województwo lubelskie, mazowieckie, podkarpackie i zachodniopomorskie). W kolejnych tygodniach możemy się spodziewać podobnych konkursów w województwach dolnośląskim, lubuskim, opolskim, podlaskim, śląskim i świętokrzyskim.

Zasady przyznawania dotacji w każdym województwie są inne. Wspólnym elementem jest innowacyjność, wymagana przeważanie w obszarze procesów produkcyjnych lub logistycznych, czasem też organizacyjna lub marketingowa. Tego typu projekty można oprzeć na nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych posiadających opinie o innowacyjności - takich jak systemy Comarch ERP.

Innowacje nie takie straszne

Pojęcie innowacyjności w funduszach unijnych odmieniane jest przez wszystkie przypadki od kilku już lat, ale wciąż – niesłusznie - zniechęca wielu przedsiębiorców od sięgnięcia po dotacje. Tymczasem innowacyjne rozwiązania są w zasięgu nawet mikro- i małych firm. Nie jest to nic innego niż nowe lub znacząco ulepszone produkty lub usługi, które trzeba wprowadzić na rynek (innowacja produktowa), zmiany w produkcji lub logistyce firmy (innowacja procesowa), zmiany w organizacji firmy lub marketingu. W programach regionalnych wymagane jest najczęściej, żeby było to rozwiązanie wcześniej niestosowane na poziomie danego województwa, czasem nowe jedynie dla danej firmy.

Wiele innowacji można zbudować w oparciu o systemy Comarch ERP. Na przykład:
  • w Comarch ERP XL mamy możliwość tworzenia produktów pod indywidualne zamówienie klienta (Konfigurator produktu) oraz precyzyjnego kalkulowania kosztów produkcji, dzięki czemu poszerzamy ofertę firmy i wprowadzamy do niej produkty rentowne (innowacja produktowa);
  • aplikacja Comarch MES czy rozwiązania Comarch z obszaru IoT pozwalają na zbieranie informacji z hali produkcyjnej w czasie rzeczywistym, co daje nam bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów i wzrost efektywności produkcji (innowacja procesowa w produkcji). • innowację procesową w logistyce można z kolei oprzeć na rozwiązaniu Comarch WMS, które automatyzuje procesy magazynowe i pozwala na lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowych.
 W konkursach zakładających innowacje organizacyjne mamy z kolei możliwość wdrożenia całego systemu ERP lub jego poszczególnych modułów. Warto więc zapoznać się z warunkami konkursów w swoim regionie, nawet jeżeli wymogiem jest innowacyjność.

A może inteligentny rozwój?

Firmy nie wpisujące się w założenia programów w swoich regionach mają jeszcze jedną opcję. Do wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od lokalizacji, skierowane są konkursy z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dają one firmom możliwość opracowania i wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług czy innowacyjnych technologii. Elementem niezbędnym do realizacji takiego projektu może być infrastruktura IT i oprogramowanie.

Warto zaznaczyć, że środki te dostępne są też dla dużych firm. Decydujący jest potencjał firmy do wprowadzania wysoko innowacyjnych rozwiązań, do prowadzenia własnych badań czy współpracy z uczelniami.

Przygotowanie projektu i dokumentacji aplikacyjnej to proces długotrwały, ale znając warunki poprzednich edycji konkursów unijnych, można się do niego przygotować.

Więcej informacji o możliwościach zewnętrznego finansowania oprogramowania i sprzętu IT znajduje się na oficjalnym portalu funduszy unijnych http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/ oraz na stronie https://www.comarch.pl/erp/finansowanie/
 

itbook.pl to otwarty katalog firm. Polityka prywatnosci | Regulamin