Nowa wersja pomaga klientom stawić czoło kluczowym wyzwaniom biznesowym oraz pozwala użytkownikom korzystać z wyższej efektywności operacyjnej, lepszej skalowalności i wyższego poziomu bezpieczeństwa.
IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje o wprowadzeniu najnowszej wersji wiodącego w branży systemu obsługi technicznej i inżynierii lotniczej IFS Maintenix™ Operator Edition. Nowa wersja zawiera rozszerzenia we wszystkich obszarach funkcjonalnych zarządzania obsługą techniczną, w tym w łańcuchu dostaw, inżynierii, realizacji obsługi technicznej, bezpieczeństwie i zgodności z przepisami.

Najnowsza, już dostępna, iteracja rozwiązania IFS Maintenix Operator Edition zawiera:
  • Zoptymalizowane zarządzanie częściami — IFS Maintenix Operator Edition obsługuje teraz sprawniejszą metodę transferu zapasów pomiędzy magazynami i miejscami pracy, umożliwiając szybsze i wydajniejsze realizowanie zamówień na części w celu eliminacji opóźnień serwisowych
  • Automatyczna kontynuacja obsługi technicznej — funkcjonalność nowego zadania „kontynuacji” zadania pomaga działowi technicznemu lepiej zarządzać harmonogramowaniem i planowaniem zleceń wynikających z usterki. Mechanizmy kontroli oparte na stanie technicznym usprawniają i automatyzują proces zarządzania złożonymi odroczeniami oraz kontynuacją działań w obrębie struktur naprawczych
  • Skuteczniejsza autoryzacja zadań i zarządzanie zgodnością z przepisami — obecnie można określić wymogi dotyczące poziomu umiejętności dla oficjalnego zatwierdzania kart pracy serwisowej, a także wymogi dotyczące konkretnych kroków niezależnej inspekcji. Te ulepszenia pomagają zapewnić wyższy poziom kontroli i zgodności z przepisami podczas zarządzania skomplikowanymi zadaniami z zakresu obsługi technicznej
  • Lepsze zarządzanie systemem — firma IFS poczyniła znaczne inwestycje w bazową platformę technologiczną w celu zapewnienia większej skalowalności, wyższego poziomu bezpieczeństwa oraz uproszczonego wdrożenia i ciągłej pomocy technicznej
  • Certyfikowana technologia — poza aktualizacją swojej bazowej technologii do wersji Java 8, rozwiązanie IFS Maintenix Operator Edition otrzymało certyfikację w zakresie całego obecnie obsługiwanego oprogramowania firm trzecich, dzięki czemu klienci przeprowadzają wszystkie swoje operacje z zakresu kluczowej obsługi technicznej zgodnie z najnowszymi standardami technologicznymi.
Firma IFS pomaga klientom w osiągnięciu i utrzymaniu przewagi na bardzo konkurencyjnym rynku. Obsługa techniczna nadal jest jednym z głównych elementów kosztów, dlatego maksymalizacja wydajności pozwala zwiększać rentowność przedsiębiorstwa. W związku z tym wciąż aktualizujemy nasze wiodące w branży oprogramowanie i wprowadzamy ulepszenia ukierunkowane na klienta oraz wyposażamy go w możliwości, które pozwalają pozostawać o krok przed konkurencją” – powiedział Jeff Cass, wiceprezes ds. strategii w dziale Aerospace & Defense w korporacji IFS. „Nasi klienci, a także zespół, który zajmuje się rozwojem rozwiązania IFS Maintenix Operator Edition, dostrzegli potencjał drzemiący w nowych usprawnieniach oraz korzyści płynące z podejmowania decyzji na podstawie danych. Ta najnowsza aktualizacja oferuje konkretne korzyści skupione na potrzebach biznesowych naszych klientów z branży lotniczej i flotowej.
Od czasu pierwszej wersji z roku 1998 rozwiązanie IFS Maintenix Operator Edition przekształciło się w jeden z cieszących się największym zaufaniem i najlepiej sprawdzonych systemów obsługi technicznej i inżynierii na rynku lotnictwa i obrony. Dziś system jest wykorzystywany do zarządzania ponad 20 procentami aktywnych flot komercyjnych i wojskowych na świecie. Dowiedz się więcej o tym, jak rozwiązanie IFS Maintenix Operator Edition wspiera linie lotnicze i operatorów flot, zapewniając dostęp do informacji, których potrzebują oni do sprawnego zarządzania swoimi najcenniejszymi aktywami.

Źródło: www.ifsworld.com

itbook.pl to otwarty katalog firm. Polityka prywatnosci | Regulamin