Branża FMCG jest jedną z tych, w których zwiększenie trafności prognoz wpływa na efektywność funkcjonowania całego przedsiębiorstwa stosunkowo szybko. Precyzyjna analiza danych historycznych, wpływu akcji promocyjnych na sprzedaż oraz uwzględnianie sezonowości umożliwia ciągłe doskonalenie tego procesu. Jednym z większych wyzwań w tym zakresie jest dopasowanie odpowiedniego rozwiązania nie tylko do zakładanej strategii biznesowej, ale również do stylu pracy poszczególnych osób oraz ich doświadczenia.

 
&Firma Stella Pack doceniła doświadczenie specjalistów EQ System, ich podejście do Klienta oraz możliwości systemu Forecast PRO i zdecydowała się na podjęcie z nią współpracy zarówno w zakresie doradztwa, jak i wdrożenia oprogramowania.

Dlaczego wybrali Państwo współpracę z EQ System i system Forecast PRO?

Rosnące wymagania dotyczące dostępności produktów, poziomu obsługi odbiorców oraz optymalizacji stanów magazynowych skłoniły nas do poszukiwania systemu wspierającego prognozowanie. Zależało nam na zwiększeniu trafności prognoz i wykorzystywaniu ich jako wiarygodnej informacji wejściowej do ustalania dalszych etapów łańcucha wartości (m.in. planowania dostaw wyrobów gotowych, surowców, materiałów oraz produkcji). Dodatkowo nasze procesy stawały się coraz bardziej złożone, a tym samym gromadziliśmy coraz większą liczbę danych, które trzeba było odpowiednio szybko i efektywnie przetworzyć. W związku z tym, w pewnym momencie odczuliśmy konieczność ustrukturyzowania procesu prognozowania, wprowadzenia zastępowalności pracowników i przede wszystkim wsparcia ze strony bardziej wyspecjalizowanego systemu IT. Forecast PRO jest relatywnie „prostym” programem, o dość wąskiej specjalizacji, ale przez to jest bardzo dobrze dostosowany do realizowanych zadań i zakładanych celów biznesowych.

Specjalistów EQ System doceniamy przede wszystkim za profesjonalne i elastyczne podejście do klienta. Pan Arkadiusz Kupczyk, który przeprowadzał dla nas dedykowane warsztaty z obsługi i możliwości systemu Forecast PRO zadeklarował dalszą pomoc każdemu z naszych użytkowników. Warsztaty były bardzo konkretne, w zasadzie nie można chyba oczekiwać po nich więcej. Pozostaje tylko praktyka i dalsze doskonalenie umiejętności w tym zakresie.

Znam niestety firmy, które rozliczają opłaty za najdrobniejszy e-mail, nawet jeśli w ostatecznym rozrachunku zdobyta za jego pośrednictwem informacja okazuje się dla klienta bezużyteczna. Podejście EQ System jest w mojej ocenie absolutnym wzorem do naśladowania przez inne firmy z branży.

Juliusz Żuławski, Dyrektor Logistyki Stella Pack S.A.
Zakładane korzyści:
  • Udoskonalenie planowania poprzez wprowadzenie możliwości przewidywania prawdopodobnych wielkości zamówień
  • Redukcja stanów magazynowych dzięki dokładniejszej odpowiedzi na potrzeby klientów.
  • Przyspieszenie reakcji na okresowe bądź niespodziewane zmiany popytu za sprawą wykluczania zaburzeń w danych historycznych wywoływanych np. akcjami promocyjnymi czy wprowadzeniem nowych produktów.
  • Zwiększenie trafności prognoz przy jednoczesnej minimalizacji czasu potrzebnego na ich tworzenie.
  • Możliwość ciągłego doskonalenia procesu prognozowania dzięki porównywaniu tworzonych prognozy z ich faktyczną realizacją.
Nie mamy wątpliwości, że współpraca pomiędzy firmami Stella Pack i EQ System będzie stymulująca dla obu firm i umożliwi osiągnięcie wszystkich z zakładanych w projekcie korzyści możliwie szybko.

Źródło: www.eqsystem.pl

itbook.pl to otwarty katalog firm. Polityka prywatnosci | Regulamin