Zaawansowane zarządzanie produkcją to jeden z głównych wyróżników systemu ERP firmy Streamsoft. W ostatnim czasie poszerzone zostały możliwości oprogramowania w tym obszarze, w zakresie tworzenia harmonogramu MPS/MRP oraz analiz RCCP i CRP.


 
Rozwojowi w systemie uległy więc przede wszystkim obszary związane z tworzeniem głównego planu produkcji (MPS, ang. Master Production Scheduling) oraz planowaniem potrzeb materiałowych (MRP, ang. Material Requirements Planning), a także planowaniem zdolności produkcji (CRP, ang. Capacity Requirements Planning). Ogólnie funkcją MPS jest przede wszystkim ustalenie realnego planu produkcji, który jest w stanie pogodzić popyt z możliwościami wytwórczymi danego przedsiębiorstwa. Jednocześnie jest on źródłem obliczeń dla MRP, którego zadaniem jest uściślenie zapotrzebowania na zasoby.

Aktualnie okno harmonogramu MPS/MRP w systemie ERP Streamsoft Prestiż prezentuje się następująco:

streamsoft zarzadzanie produkcja 1 2018
 
Harmonogram MPS/MRP został zrealizowany w metodologii APICS. Bazuje on na trzech źródłach popytu: prognozach, zamówieniach od odbiorców oraz zamówieniach wewnętrznych. Są one fundamentem do ułożenia głównego planu produkcyjnego, który w następstwie jest podstawą do wyliczenia zapotrzebowania materiałowego oraz właśnie analizy możliwości zasobów produkcyjnych. Zapotrzebowanie materiałowe odnosi się do składników listy materiałowej określonych w operacjach technologicznych poszczególnych półproduktów/produktów. Analiza możliwości zasobów produkcyjnych odnosi się z kolei do rodzajów zasobów oraz ich kompetencji ustawionych w poszczególnych operacjach technologicznych.

Co istotne w oferowanym przez Streamsoft systemie harmonogram MPS/MRP został oparty o jedno wspólne okno (widok), który skupia w sobie funkcjonalność MPS, MRP (planowanie tzw. priorytetów) oraz RCCP (ang. Rought Cut Capacity Planning) i CRP (ang. Capacity Requirements Planning), czyli planowania tzw. zdolności produkcyjnych w ujęciu nadrzędnym I szczegółowym. Ujęcie nadrzędne oznacza analizę zapotrzebowania na zasoby produkcyjne w kontekście rodzajów zasobów, szczegółowe zaś analizę zapotrzebowania na zasoby produkcyjne, ich kompetencje oraz czasy produkcyjne.

Szczegółowe okno planowania CRP w systemie przedstawia się następująco:

streamsoft zarzadzanie produkcja 2 2018
 
Wprowadzone nowości pomagają w pełni realizować ideę planowania nadrzędnego w systemie ERP Streamsoft Prestiż. Odpowiada ona na współczesne potrzeby branży produkcyjnej, która stoi przed wyzwaniem dopasowania cyklu wytwórczego nie tylko do założonych prognoz, ale także – a raczej przede wszystkim – do ilości zamówień (zmiennych w czasie potrzeb klientów).

Źródło: www.streamsoft.pl

itbook.pl to otwarty katalog firm. Polityka prywatnosci | Regulamin