Aby udostępniać dyrektorom finansowym wnioski oparte na danych potrzebne do dostosowywania się do zmian, wykorzystywania nowych możliwości rynkowych i zwiększenia rentowności, firma Oracle wprowadziła nowe aplikacje finansowe wykorzystujące sztuczną inteligencję. Stosując zaawansowane mechanizmy analizy danych i automatycznego uczenia, nowe aplikacje Oracle Adaptive Intelligent Applications for Enterprise Resource Planning (ERP) pomagają zautomatyzować przetwarzanie transakcji i usprawnić procesy biznesowe.

 
Aplikacje Oracle Adaptive Intelligent Applications for ERP zostały zaprojektowane z myślą o rozbudowie istniejących aplikacji z pakietu ERP Cloud, w tym aplikacji z obszaru finansów, zaopatrzenia, zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa, zarządzania zamówieniami oraz produkcji.

Od dyrektorów finansowych i nowoczesnych specjalistów ds. finansów oczekuje się obecnie zwiększania elastyczności i wydajności ich przedsiębiorstw. W związku z tym muszą cały czas monitorować i oceniać stopień przydatności zasobów oraz alokować je tak, aby generowały jak największe korzyści.
Aby zwiększyć elastyczność, organizacje muszą wykorzystywać odpowiednie narzędzia w celu zwiększenia wydajności procesów i wyciągania wniosków, które przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstwa — powiedział Rondy Ng, wiceprezes Oracle, szef działu aplikacji. Oracle pomaga liderom finansowym kierować transformacją biznesową dzięki aplikacjom, które łączą w sobie zaawansowane mechanizmy automatycznego uczenia z najbardziej kompleksowym pakietem aplikacji chmurowych w branży, aby dostarczać natychmiastowe korzyści i rezultaty.
Aplikacje Oracle Adaptive Intelligent Applications for ERP przynoszą liderom finansowym następujące korzyści:
 
  • Lepszy wgląd: Wykorzystanie analiz i sztucznej inteligencji w dziale finansów może zwiększyć wydajność i elastyczność procesów dotyczących zobowiązań, należności i zaopatrzenia oraz procesów zamknięcia okresów obrotowych. Inteligentne aplikacje mogą również sugerować działania, jakie należy podjąć, aby ograniczyć ryzyko związane z dostawcami oraz zapobiegać oszustwom poprzez wykrywanie wyjątków w kryteriach wyboru dostawców.
  • Większa wydajność: Automatyzacja procesów oraz sztuczna inteligencja umożliwiają automatyczne przetwarzanie transakcji, co ogranicza ryzyko błędów ludzkich do minimum.
  • Lepsze wyniki biznesowe: Oracle dostarcza natychmiastowe korzyści poprzez wprowadzenie mechanizmów automatycznego uczenia w całym pakiecie aplikacji biznesowych: dane pochodzące z Oracle Data Cloud i od partnerów są wykorzystywane do generowania wniosków w wielu kanałach i platformach, takich jak finanse, kadry i zarządzanie projektami.
  • Lepsza decyzyjność: Bogactwo wniosków dostępnych dla liderów finansowych dzięki sztucznej inteligencji umożliwia dyrektorom finansowym tworzenie prognoz dla przedsiębiorstwa oraz podejmowanie mądrych decyzji, co z kolei zwiększy rolę dyrektora finansowego i działu finansowego w organizacji.
Korzystanie z aplikacji Oracle Adaptive Intelligent Applications for ERP może na przykład pomóc działowi finansowego w dużym przedsiębiorstwie handlu detalicznego zebrać dane z pierwszej ręki dotyczące jego dostawców, obejmujące historię zakupów, procent przychodów i udzielone upusty, a także dane pochodzące od innych firm dotyczące przychodów, jego zdolności kredytowej i innych parametrów. Na podstawie tych danych organizacja może następnie zdecydować, z którymi dostawcami warto rozszerzyć, a z którymi zakończyć współpracę, tak aby osiągnąć maksymalne oszczędności, utrzymując jednocześnie standardy jakości. Umiejętność szybkiego wprowadzania udoskonaleń w przedsiębiorstwie na podstawie wniosków płynących z danych zwiększy rolę działu finansowego w organizacji, a prezesi będą coraz częściej prosić dyrektorów finansowych i działy finansowe o strategiczne rekomendacje pod kątem zwiększenia wydajności biznesowej.

Nowe adaptacyjne aplikacje inteligentne stosują zaawansowane mechanizmy analizy i automatycznego uczenia w odniesieniu do danych pochodzących z systemów Oracle z całej sieci oraz innych danych przedsiębiorstwa. Dzięki temu aplikacje te potrafią reagować, uczyć się i dostosowywać w czasie rzeczywistym w oparciu o dane historyczne i dynamiczne oraz dostarczać coraz lepsze wnioski biznesowe.

Według raportu Gartner pt. „Impacts of Artificial Intelligence on Financial Management Applications” autorstwa Nigela Raynera i Christophera Iervolino :
sztuczna inteligencja ma potencjał do tego, aby w ciągu kolejnych 2-3 lat przekształcić aplikacje finansowe, w miarę jak coraz więcej technologii AI będzie wbudowanych bezpośrednio w procesy zarządzania finansami. Dzięki temu złożone, nierutynowe działania będą mogły być wykonywane automatycznie, z minimalnym bądź wręcz zerowym udziałem człowieka. Wykorzystanie sztucznej inteligencji do zwiększenia dokładności i efektywności prognozowania i planowania finansowego również przyczyni się do przekształcenia tych procesów1.
Aplikacje Oracle Adaptive Intelligent Apps zostały wbudowane w dotychczasowe aplikacje Oracle Cloud. W ten sposób powstały najbardziej zaawansowane w branży nowoczesne aplikacje biznesowe z dziedziny finansów, kadr, łańcucha dostaw, produkcji, handlu, obsługi klienta, marketingu i sprzedaży wykorzystujące sztuczną inteligencję. Aplikacje te wykorzystują informacje z chmury Oracle Data Cloud, największej giełdy danych na świecie, która zawiera zbiór ponad 5 mld globalnych profili konsumentów i przedsiębiorstw, a przy tym gromadzi ponad 7,5 bln punktów danych na miesiąc.

Źródło: www.oracle.com

itbook.pl to otwarty katalog firm. Polityka prywatnosci | Regulamin