Znamy już harmonogramy konkursów unijnych na cały nadchodzący rok. Środki pozwalające na inwestycje, w tym inwestycje informatyczne klasy ERP, ulokowane są obecnie w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO), dlatego też możliwość otrzymania dotacji zależy od województwa, w którym firma działa i chce się rozwijać.

 
Najciekawsze konkursy w 2018 roku, z punktu widzenia zakupu oprogramowania i sprzętu IT, będą w województwach: opolskim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Są to konkursy dające firmom sektora MŚP szansę na rozwój, bo wdrożenie nowoczesnych narzędzi informatycznych to sprawniejsze zarządzanie procesami w firmie, optymalizacja produkcji czy też nowe kanały sprzedaży.

Oprócz wymienionych naborów „inwestycyjnych”, w większości województw mamy też do dyspozycji inne konkursy, w których informatyzacja firmy nie jest głównym celem, ale towarzyszy szerszym innowacyjnym zmianom wewnątrz przedsiębiorstwa.
W 2018 roku przedsiębiorcy będą w bardzo komfortowej sytuacji. Mogą korzystać z doświadczeń poprzednich naborów, które miały miejsce w 2015, 2016 i 2017 roku – mówi Magdalena Trybus, specjalista ds. finansowania Comarch ERP. - Znając dokumentację tych konkursów, można dużo wcześniej zacząć przygotowania do aplikowania o środki unijne i wyboru dostawcy oprogramowania. Dobrze zaplanowany projekt to większe szanse na dotacje i sprawną realizację całej inwestycji.
W pierwszej kolejności przygotowania powinni zacząć przedsiębiorcy dwóch regionów: opolskiego i podkarpackiego. Tu konkursy rozpoczną się w pierwszej połowie roku.

Opole – IT na pierwszym planie

Konkurs 2.1.2 opolskiego RPO, który startuje już w marcu 2018 roku, pozwala zarówno na wdrożenie systemów do zarządzania przedsiębiorstwem, jak i na wprowadzenie rozwiązań B2B automatyzujących współpracę pomiędzy firmami. Wspierane też będą rozwój e-usług i sprzedaży online. `
Konkurs został zakrojony bardzo szeroko, ale są inwestycje informatyczne, które będą wyżej punktowane, takie jak rozwiązania e-commerce, elektroniczna wymiana danych (EDI), systemy do analizy danych klasy Business Intelligence, czy oprogramowanie klasy ERP. Szanse projektu zwiększają też rozwiązania chmurowe, mobilny dostęp do danych i aplikacji czy automatyzacja procesów biznesowych (BPM) – wyjaśnia Magdalena Trybus. – Te wszystkie rozwiązania IT znajdują się w ofercie firmy Comarch. Nasze systemy ERP posiadają opinie o innowacyjności i są zintegrowane z dodatkowymi rozwiązaniami, które w pełni wpisują się w założenia konkursów unijnych, a przede wszystkim są w stanie zaspokoić duże i bardzo różnorodne potrzeby przedsiębiorców z różnych branż.
W poprzedniej edycji konkursu 2.1.2, dofinansowanie wynosiło od 45% do 70% kosztów kwalifikowanych (w zależności od wielkości firmy i kategorii wydatków). Każdy przedsiębiorca mógł otrzymać nawet 1 mln zł dofinansowania.

Podkarpacie – dotacje na IT

W województwie podkarpackim konkurs startuje w czerwcu. Działanie 1.4.1 również pozwala na usprawnienie działalności firmy w wielu obszarach. Można rozwijać współpracę przedsiębiorstw w oparciu o rozwiązania informatyczne (B2B), rozwijać sprzedaż online czy wprowadzić e-usługi do działalności firmy. Podobnie jak w województwie opolskim dodatkowe punkty przyznawane będą za technologie przetwarzania w chmurze, rozwiązania mobilne, BPM czy API.

Poprzedni nabór konkursu 1.4.1 miał pewne ograniczenie – skierowany był do przedsiębiorców działających na rynku nie dłużej niż dwa lata a wartość wydatków w projekcie musiała się zmieścić w przedziale od 50 tys. zł do 500 tys. zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosił aż 80%.
Na doprecyzowanie warunków naboru z 2018 roku musimy jeszcze poczekać, ale już dzisiaj warto się zastanowić, jakie rozwiązania informatyczne mogłyby usprawnić działanie naszej firmy, a przy okazji spełnić wymogi konkursów unijnych – dodaje Magdalena Trybus.
Źródło: COMARCH

itbook.pl to otwarty katalog firm. Polityka prywatnosci | Regulamin