Efektywność projektu można w szczególności ocenić poprzez: osiągnięte korzyści, eliminację występujących ograniczeń, satysfakcję obu stron ze współpracy oraz wpływ usprawnień na funkcjonowanie całej firmy. Nie bez znaczenia jest również to, aby wprowadzone udoskonalenia były dopasowane do kultury organizacyjnej, a poszczególni pracownicy z łatwością przystosowali się do nowych warunków.Specjaliści EQ System pomogli to osiągnąć Laboratorium Kosmetycznemu Joanna. Umożliwili oni firmie nie tylko usprawnienie obszaru zarządzania produkcją, ale zadbali również o to, aby proces samego wdrożenia nie zakłócił bieżącej pracy. Było to możliwie przede wszystkim dzięki stworzeniu bardzo szczegółowej koncepcji wprowadzanych zmian oraz określenia ich wpływu na inne obszary firmy. To natomiast zapewniło efektywne wykorzystanie ich potencjału oraz przyczyniło się do szybkiego osiągnięcia zakładanych korzyści.

Już rok od zakończenia wdrożenia Laboratorium Kosmetyczne Joanna mówi o usprawnieniach, które przyniosła firmie współpraca z EQ System.
Asprova APS stanowi dziś tak naprawdę podstawę do podejmowania strategicznych działań w naszej firmie. Znajdujemy w niej odpowiedź na wiele pytań m.in. gdzie możemy spodziewać się wystąpienia potencjalnych zagrożeń czy też opóźnień. Dzięki temu tak naprawdę do nich nie dopuszczamy – przeszliśmy transformację od reagowania na „pożary” do reagowania „na przyszłość”. Obecnie na bieżąco eliminujemy wszystkie występujące ograniczenia – umożliwia nam to odniesienie do rzeczywistego i przede wszystkim aktualnego planu, a nie naszych przypuszczeń. System Asprova APS w pełni spełnił nasze oczekiwania, mamy również poczucie, że jego funkcjonalność będzie odpowiadała nam zarówno teraz, jak i w przyszłości. Chciałabym podkreślić, że nie udałoby się tego osiągnąć bez zaangażowania obu stron i naprawdę imponującej wiedzy specjalistów EQ System. Polecam oba „systemy” – EQ System i Asprova APS. -Agnieszka Sikora, Dyrektor Produkcji, Laboratorium Kosmetyczne Joanna
Osiągnięte korzyści:
 
  • Zmniejszenie stanów minimalnych na wyrobach gotowych dzięki wprowadzeniu synchronizacji planów produkcyjnych z zakupami, a tym samym możliwość bieżącej reakcji na pojawiające się zapotrzebowania materiałowe i korygowanie ich na podstawie aktualnego planu.
  • Zwiększenie płynności procesu produkcyjnego, efektywności pracy i przepływu informacji poprzez uzyskanie natychmiastowego dostępu do danych, i ich łatwiejszej analizie dzięki poprawie widoczności powiązań między nimi.
  • Zwiększenie dynamiki planowania dzięki zbliżeniu ze sobą działów planowania i zakupów. 
  • Usprawnienie komunikacji, a tym samym ograniczenie konieczności bezpośredniego kontaktowania się pomiędzy działami (planowania i zakupów) dzięki zebraniu i uporządkowaniu danych w jednym miejscu.
  • Wprowadzenie bardziej elastycznej reakcji na zmiany w harmonogramach oraz jej przyspieszenie. 
  • Optymalizacja procesu zaopatrzenia.
  • Optymalizacja i automatyzacja procesu bilansowania materiałowego, zebranie w jednym miejscu stanów od surowca aż po wyrób gotowy.
  • Przeniesienie do systemu wiedzy oraz doświadczenia planistów i technologów oraz scentralizowanie miejsca przechowywania danych.
Źródło: www.eqsystem.pl

itbook.pl to otwarty katalog firm. Polityka prywatnosci | Regulamin