Raport firmy KPMG dotyczący analizy firmowych informacji wykazał, że dla większości organizacji istotne jest korzystne wykorzystania posiadanych danych. Dla ponad połowy firm dobre zagospodarowanie danych umożliwia rozwój nowych produktów i usług. Niewiele mniej firm deklaruje, że użycie analiz danych wspomaga zwiększenie efektywności procesów biznesowych oraz redukcję kosztów. Podobna ilość przedsiębiorstw (49%) uważa, że umiejętność analizy danych przydaje się do przyciągania nowych klientów.


W raporcie KPMG czytamy, że firmy, które potrafią szybko i skutecznie analizować informacje, lepiej radzą sobie z zarządzaniem ryzykiem, a także z tworzeniem długofalowych strategii i wprowadzaniem zmian. Dla 44% zbadanych firm analizy danych są istotne z punktu widzenia monitorowania zapotrzebowania rynkowego, poprawy raportów finansowych oraz do analizowania potrzeb konsumentów.

O ile jednak firmy zdają sobie sprawę z tego, jak istotne są zdolności firmy do zarządzania informacjami, to w opinii 31% ta zdolność w ich własnej organizacji jest niewystarczająca. Natomiast w 77% firm kierownictwo ma duże wątpliwości co do jakości dostarczanych im informacji.

Analizy danych przyspieszają rozwój firm

Raport firmy BetterBuys wskazuje na fakt, że firmy, które świetnie radzą sobie z analizą danych są w stanie podejmować trafne decyzje aż pięciokrotnie szybciej od konkurencji. Z kolei warunkiem tak skutecznego procesu decyzyjnego, jest posiadanie odpowiednich narzędzi do analiz biznesowych. Ten sam raport podaje, że 85% szefów firm uznało analizę danych za główny czynnik, który radykalnie zmieni prowadzenie biznesu w najbliższych latach. Na rynku amerykańskim już w 2017 r. ponad połowa firm będzie posiadała narzędzia i rozwiązania technologiczne umożliwiające skuteczne zarządzania ogromnymi ilościami informacji.

Ankieta przeprowadzona przez firmę badawczą BARC wśród kierownictwa dużych amerykańskich przedsiębiorstw wykazała kolejność priorytetów w obszarze analiz biznesowych i zarządzania danymi. Dla większości managerów kluczowe są dwa czynniki: możliwość łatwego eksplorowania danych oraz jakość dostarczanych informacji. Aż 89% szefów firm wyraża przekonanie, że narzędzia business intelligence zrewolucjonizują biznes w takim stopniu, w jakim rewolucją było rozpowszechnienie internetu. Z kolei 79% ankietowanych prezesów uważa, że firmy, które spóźnią się z wdrożeniem odpowiednich rozwiązań informatycznych do analizowania danych będą skazane na porażkę.

Narzędzia BI zwiększają produktywność

Tradycyjne zarządzanie i konsumowanie informacji w przedsiębiorstwach wygląda tak: dane spływają do użytkownika z różnych źródeł, użytkownik musi je samodzielnie pogrupować, dokonać ich analizy oraz oceny przydatności. Zabiera to bardzo wiele czasu, szczególnie w mniejszych firmach, z mniejszym zatrudnieniem. Posiadając dobrze dobrane narzędzia BI przedsiębiorstwo jest w stanie dokonać analizy w znacznie krótszym czasie. Przede wszystkim informacje są zbierane szybciej, a odpowiednie raporty generowane są automatycznie. Przykładem takiego rozwiązania jest Sage Symfonia ERP Business Intelligence, który umożliwia dokonywania wspólnych analiz z modułów finansowo-sprzedażowych. Szybki i łatwy dostęp do raportów jest możliwy poprzez wiele źródeł – kanał WWW, arkusze kalkulacyjne Excell czy kontekstowo w modułach operacyjnych. Dzięki temu użytkownik oprogramowania (nawet w ramach jednej tylko licencji) może mieć nieograniczony dostęp do aktualnych danych analitycznych w dowolnym momencie, zaprezentowanych w czytelnej i przejrzystej formie.

Jak usprawnić pracę handlowców?

Jednym z najważniejszych trendów na najbliższe kilkanaście miesięcy w rozwoju nowoczesnych narzędzi business intelligence opisanych przez firmę badawczą jest możliwość samodzielnego dokonywania analiz przez menedżerów. Pozwala to zaoszczędzić czas pracy osób dotychczas angażowanych w przygotowywanie analiz. Ten rodzaj udogodnienia oferuje Sage Symfonia ERP Business Intelligence, pozwalając każdemu użytkownikowi na samodzielne pozyskiwanie potrzebnych informacji. Dodatkowo narzędzie to posiada unikalną na rynku funkcjonalność umożliwiającą dokonywania analiz dla wybranych kontrahentów, grup kontrahentów lub innych danych z obszaru sprzedaży, zakupów i finansów.

Korzystanie z narzędzi Business Intelligence nie jest już domeną wielkich korporacji; korzyści z tych nowoczesnych narzędzi są przeznaczone także dla małych i średnich firm. Może to być np. sieć kilku hurtowni zatrudniająca 3-5 handlowców w różnych lokalizacjach w kraju, gdzie każdy z handlowców ma ustalone indywidualne plany sprzedaży (a sprzedaż musi być przypisana do konkretnej osoby). Aby nie tracili oni czasu na dodatkowe czynności administracyjne i mogli skoncentrować się na pozyskiwaniu i obsłudze klientów, warto skorzystać z funkcjonalności „wymiarów analitycznych” jakie daje Sage Symfonia ERP BI. W trakcie wystawiania dokumentu sprzedaży, nadawane są wymiary analityczne (np. handlowiec), automatycznie z programu Handel. Czas pracy handlowca jest więc skrócony, zachowana jest spójność danych przy utrzymaniu możliwości ręcznych korekt, nawet po wystawieniu faktury. Dodatkowo, informacje wewnętrzne są zachowane w sposób niewidoczny dla klienta.

Doświadczenie coraz większej liczby firm pokazuje, że obecnie narzędzia business intelligence są coraz bardziej niezbędnymi i powszechnymi rozwiązaniami stosowanymi w prowadzeniu firm. Wielkie ilości informacji napływających do firm każdego dnia powoduje, że organizacje chcące utrzymać przewagę konkurencyjną na rynku powinny wspomagać swoje działania nowoczesnymi i dobrze dobranymi rozwiązaniami.

Źródło: www.sage.com.pl
 

itbook.pl to otwarty katalog firm. Polityka prywatnosci | Regulamin