Firma Oracle rozszerzyła możliwości integracyjne platformy Oracle Cloud o usługę Oracle API Platform Cloud Service. Ta nowa usługa chmurowa łączy narzędzia przejętej niedawno firmy Apiary - w których przy projektowaniu i zarządzaniu punkt wyjścia stanowią interfejsy API (ang. API-first), oraz funkcje Oracle do zarządzania takimi interfejsami.


 
Zapewnia tym samym kompleksowe możliwości projektowania, tworzenia prototypów, dokumentowania i testowania interfejsów oraz kontrolowania ich dystrybucji. Dzięki całkiem nowym, uproszczonym narzędziom do zarządzania interfejsami API klienci mogą bez trudu zaspokajać zmieniające się potrzeby przedsiębiorstwa, a jednocześnie dysponują pełnym przeglądem użytkowników interfejsów API, co zwiększa kontrolę, bezpieczeństwo i korzyści finansowe wydobywane z zasobów cyfrowych.
Dane to nowa waluta biznesowa, a interfejsy API odgrywają kluczową rolę w modernizacji i zapewnianiu prężności przedsiębiorstw, ponieważ umożliwiają użytkownikom łatwą komunikację i wymianę kluczowych informacji za pośrednictwem różnych aplikacji i urządzeń, w tym rozwiązań mobilnych, Internetu Rzeczy, w chmurze lub w środowisku lokalnym” — powiedział Amit Zavery, wiceprezes Oracle, szef działu Oracle Cloud Platform. „Dzięki usłudze Oracle API Platform Cloud programiści mogą wykorzystać nowe możliwości, a użytkownicy w prosty i bezpieczny sposób zarządzać całym cyklem życia ich interfejsów API.
Oracle API Platform Cloud Service jest częścią platformy Oracle Cloud Platform. Ma wyeliminować złożoność typową dla przekształcania lokalnych rozwiązań w narzędzia dostępne w chmurze, a tym samym pomóc firmom prosperować w dobie gospodarki cyfrowej. Usługa pozwala programistom zarządzać różnymi interfejsami API, projektowanymi dla różnych odbiorców, za pomocą zaawansowanych, lecz łatwych w obsłudze narzędzi.

Oto najważniejsze możliwości dostępne dzięki usłudze Oracle API Platform Cloud Service:
 
  • Projektowanie — opisy interfejsów API i podręczniki semantyczne do ich tworzenia ułatwiają zarządzanie i kontrolę; pozwalają też uspójnić wymagania przedsiębiorstwa i klientów.
  • Tworzenie — tworzenie interfejsów API w oparciu o istniejące usługi zapewnia dostęp do danych tkwiących dotychczas wewnątrz starszych aplikacji i baz danych.
  • Ochrona — interfejsy API można wyposażyć w zgodne ze standardem branżowym zabezpieczenia i funkcje chroniące przed zagrożeniami, takie jak OAuth 2.0, filtrowanie adresów IP czy ograniczanie przepustowości, przy czym użytkownik nie musi samodzielnie pisać w tym celu kodu.
  • Wdrożenie hybrydowe — bramę dostępu można wdrożyć jednym kliknięciem w środowisku lokalnym, na platformie Oracle Cloud lub za pośrednictwem chmur innych dostawców. Zaawansowane narzędzie do zarządzania cyklem życia interfejsów API sprawia, że raz zdefiniowaną politykę można wdrożyć w dowolnym miejscu.
  • Publikowanie — użytkownicy mają do dyspozycji obszerną listę sprawdzonych interfejsów API stworzonych przez Oracle, społeczność i własne przedsiębiorstwo.
  • Użytkowanie — można rejestrować aplikacje innych producentów, dzięki czemu mogą one sprawnie korzystać z interfejsów API jako wstępnie załadowanych interfejsów API Oracle SaaS.
  • Monitorowanie — wskaźniki operacyjne interfejsów API można wyświetlić w jednej konsoli, co pozwala szybko podejmować działania.

W połączeniu z szerszą ofertą chmury Oracle usługa Oracle API Platform Cloud Service umożliwia zarządzanie interfejsami API w ramach kompleksowego, ujednoliconego rozwiązania PaaS. Ułatwia w ten sposób korzystanie z narzędzi związanych z interfejsami API, m.in. funkcjami do zarządzania tożsamością, procesami czy treścią, a także integracją i opracowywaniem aplikacji. Narzędzia Oracle Apiary - w tym wersja bezpłatna, będą nadal oferowane jako samodzielna usługa.

Źródło: www.oracle.com

itbook.pl to otwarty katalog firm. Polityka prywatnosci | Regulamin